Buscar por

Sobre nosotros

Sloveniacast es un proyecto de la Asociación Eslovena de Colombia y sus asociados, cofinanciado por el Gobierno de la República de Eslovenia a través de la Oficina del Gobierno para los eslovenos por el mundo y por aportes privados de patrocinadores.


Sloveniacast je projekt Slovenskega društva v Kolumbiji, ki ga sofinancira Vlada Republike Slovenije prek Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in zasebnih prispevkov sponzorjev.

Nuestro objetivo – Naš cilj

Informar a los descendientes de eslovenos sobre los acontecimientos en Eslovenia en su lengua materna (español). Otras partes interesadas como empresarios, inversionistas, el sector gubernamental e instituciones educativas en Colombia, Latinoamérica y la región pueden utilizar contenido multimedia sobre Eslovenia en español para sus propósitos específicos. El portal también contribuirá a la creación de una buena reputación y reconocimiento de Eslovenia en el mundo de habla hispana, y esto ayudará a construir puentes entre las dos culturas, al tiempo que se promueve la conciencia nacional.


Obveščati potomce Slovencev o dogajanju v Sloveniji v njihovem maternem jeziku (v španščini). Druge zainteresirane stranke kot so podjetniki, investitorji, vladni sektor in izobraževalne ustanove v Kolumbiji in v regiji lahko uporabijo multimedijsko vsebino o Sloveniji v španščini za njihove posebne namene. Portal bo prav tako prispeval k ustvarjanju dobrega ugleda in prepoznavnost Slovenije v španskem govorečem svetu in to bo pomagalo vzpostaviti mostove med obema kulturama, hkrati pa spodbujati narodno zavest.

Inicio
Noticias
Podcast
Archivo
Donar
error: Contenido protegido | Zaščitena vsebina